E-mail adres:


Aanmelden nieuwsbrief

ACTUEEL

Wilt u graag meer weten over het proces van Toekomst Haaren? Kijk dan op de website van de gemeente Haaren.

Onafhankelijke commissie

De gemeenteraad heeft besloten dat er een onafhankelijke commissie wordt benoemd, om het proces en verloop voor, tijdens en na de burgerpeiling objectief te volgen. De onafhankelijke commissie behandelt ook eventuele klachten.

Klachten kunnen worden gezonden aan: griffie@haaren.nl.

De gemeenteraad heeft het presidium (bestaande uit de fractievoorzitters uit de gemeenteraad) de opdracht gegeven om deze commissie samen te stellen.

Het presidium sprak een voorkeur uit om de commissie als volgt samen te stellen:

  • Iemand vanuit de onderzoekswereld (universiteit)
  • Iemand vanuit het openbaar bestuur
  • Iemand vanuit een maatschappelijke organisatie.

Het presidium heeft de volgende commissie gevormd:

  1. Koen van der Krieken (promovendus aan Tilburg Law School)
  2. Jetty Eugster (waarnemend Burgemeester Reusel-De Mierden)
  3. Eric van den Einden ((directeur –bestuurder Woonveste)

Blik op de toekomst, oog voor u! 

De gemeente Haaren kijkt samen met haar inwoners voortdurend naar de toekomst van de vier dorpen. In de toekomst ontstaat er naar verwachting een moment dat het voor de inwoners van onze dorpen beter is om op te splitsen. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van WagenaarHoes. Het is aan de gemeenteraad, gekozen door de inwoners, om te bepalen wanneer het beter is  om de gemeente Haaren op te splitsen.

U wordt als inwoner bij die besluitvorming van de raad betrokken, daarom is bij alle inwoners begin juli de brochure ‘Toekomst gemeente Haaren, een vergelijk tussen gemeenten' bezorgd. Onderzoeks- en adviesbureau het PON heeft hiervoor de meest relevante informatie verzameld over de omliggende gemeenten waar de vier dorpen mogelijk in de toekomst bij aan zullen sluiten: Tilburg, Vught, Boxtel, Heusden en Oisterwijk. Het PON gaf deze momentopname weer in  duidelijke thematische overzichten die u terugvindt op deze website onder Thema’s. Ook vertaalde het PON deze informatie naar aansprekende portretten. Deze informatie treft u als animatie en overzicht aan onder Portretten. Door deze informatie kunt u de huidige stand van zaken van de verschillende gemeenten goed met elkaar vergelijken, om zo te komen tot een gefundeerde keuze.

Na de zomer zal er vanuit de gemeenteraad een vraag rondom zelfstandigheid of opsplitsen van de gemeente Haaren aan u worden gesteld. Op basis van de uitslag van de inwonersraadpleging, neemt de raad als gekozen volksvertegenwoordiging, een definitief besluit over de toekomst van de gemeente Haaren.

Gaat die toekomst u ook aan het hart? Lees dan verder, zodat u na de zomer klaar bent om uw stem uit te brengen.

We houden u, onder Actueel, op de hoogte van hoe en waar u kunt stemmen.

Jeannette Zwijnenburg-van der Vliet | Burgemeester gemeente Haaren

Jeannette Zwijnenburg-van der Vliet | Burgemeester gemeente Haaren
© 2017 Gemeente Haaren